Privacybeleid

VERZAMELEN

www.cretecars.com verzamelt informatie van klanten of chauffeurs tijdens reserverings-, huur- of autoverkooptransacties, zoals naam, adres, rijbewijs, creditcardgegevens enz.

www.cretecars.com kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, telefoongesprekken, contact met de klantenservice, websites, huurauto's en andere bronnen, waaronder externe serviceproviders en zakenpartners.
www.ceretcars.com gebruikt “cookies” op de websites om statistische informatie te verzamelen over uw gebruik ervan.

DOELEINDEN

De informatie die u verstrekt wordt gebruikt om u de door u gevraagde services te bieden.
www.ceretcars.com zal de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om met u te communiceren om deze diensten te verlenen of om u informatie te sturen over onze producten en diensten, waar toegestaan door u.
www.ceretcars.com gebruikt de informatie over cookies voor onze eigen statistische doeleinden en om ons in staat te stellen onze klanten te helpen door de prestaties en functionaliteit van onze websites te verbeteren

DELEN
www.cretecars.com kan uw informatie doorgeven aan autoriteiten of aangewezen externe dienstverleners voor de bovengenoemde doeleinden.
www.ceretcars.com deelt uw informatie niet met niet-gerelateerde derden maar mag, alleen met uw toestemming, uw informatie veilig delen met externe partners voor marketingdoeleinden.
Uw informatie kan worden overgedragen vanuit uw land of regio van verblijf naar landen buiten de EU voor verwerking en opslag in overeenstemming met de geldende wetgeving, de effectieve overeenkomsten tussen twee landen en voor dezelfde doeleinden.

BEHOUD & VEILIGHEID
www.ceretcars.com gebruikt redelijke maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen diefstal, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging en onderhoudt passende fysieke, technische, procedurele en elektronische beveiligingen om uw persoonsgegevens te beschermen.
www.cretecars.com bewaart klantgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of zoals toegestaan of vereist door u of door de wet.
Er zijn meerdere redenen voor het verzamelen en veel relevante wetten, dus het is niet praktisch om geldende bewaartermijnen in dit beleid op te nemen.

UW RECHTEN
U heeft alle rechten volgens de bepalingen van de EU 2016/679 Verordening en van de relatieve Europese en nationale wetgeving. In het bijzonder heeft u het recht op toegang tot, inzage in of update van de persoonlijke gegevens www.cretecars.com over u.
In bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw Persoonsgegevens, of vermindering van onze verwerking of bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten.
www.cretecars.com zal proberen om tegemoet te komen aan uw verzoek en de uitoefenen van uw rechten, maar behoudt zich het recht voor om bepaalde beperkingen en vereisten op te leggen volgens de wet.
Waar toestemming wordt gebruikt als basis voor verwerking, kunt u die toestemming altijd intrekken.

Als u nog vragen of problemen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via www.info@cretecars.com of telefonisch op 00302842026646.

 

back to top